gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt
По різні боки річки Конго живуть два види людиноподібних приматів - шимпанзе звичайні і бонобо (карликові шимпанзе).

У їхніх звичаях є разюча різниця. У шимпанзе панує патріархат зеківського розливу, самиць і молодих самців не вважають за "людей" і всіляко принижують. А коли на територію зграї шимпанзе приходить інша зграя, починається кривава різанина. Інколи вбивають і "своїх".А у бонобо - матріархат. Для них головним способом подружитися, помиритися або просто цікаво провести час є секс. І коли до бонобо у пошуках їстівного приходить інша зграя, дві зграї починають кохатися між собою, незважаючи на стать і вік, а потім розслаблено палять їдять фрукти. Наприклад, як ці дві самиці бонобо:


Дослідження виявили, що причина такої різниці полягає у різному ступеню розвинутості певних ділянок мозку. А ще з'ясувалося, що у шимпанзе є частка генів від бонобо. Це означає, що деякі бонобо добралися і до них у пошуках нових сексуальних вражень.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.