gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt
Під час праці слухаю радіо, занурююсь у польський культурний бекграунд.
Маю кілька спостережень стосовно польської музики:

1) у Польщі є поп-музика цілком професійного рівня. Ось кілька прикладів (йдеться не про кліпи, а про музику):

Відверто кажучи, мені заздрісно. Я думав, що війна, сильні відчуття та емоції надихнуть українських музикантів на творчість високого рівня, і європейський ефір захлинеться від наших справжніх хітів. На жаль, цього не сталося, гора народила мишу.

2) на польській естраді є жанр, що тут називають "Диско-поло". Він має спільні корені із нашою поп-музикою 90-х, але не такою, що пробилася на екрани ТБ, а такою, яку можна було почути тільки з магнітофонів. Її ще дуже полюбляли наші провідники у потягах, дембеля та ринкові торговці. Дуже специфічна музика, яка у нас майже цілком вимерла ще років 15 тому. А у Польщі цей жанр живе і розвивається - записуються нові пісні, знімаються кліпи, є багато молодих прихильників. Не дивно, що пісню "Белые розы" тут люблять і пам'ятають - у Варшаві її навіть грають місцеві вуличні музики.

Ось лише один приклад (слухати обережно):Для мене є загадкою, як ці два феномени уживаються в культурі однієї країни
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.